Catapult Effect

Pomocí katapult-efektu získá míč akceleraci s o 30% větší sílou a o 30% vyšší kontrolou – dokonce i míče, které netrefíte do středu úderové plochy. Po dopadu míče vytváří pružiny Catapult-effect systému hlubší „kapsu“ výpletu a tím umožňují vyšší kontrolu míče. Jakmile míč opustí struny výpletu, pružiny se vrátí do svého původního stavu – a přitom katapultují míč přes síť s přidanou hodnotou síly.

Technologie Catapult-effect je implentována u raket DNX 2 ATTIVA, DNX 3, DNX 4 a Organix 4.

  • zvýšená ovladatelnost díky delšímu času příjmu míče
  • zvýšená síla díky kratšímu času odpalu míče
  • zvýšený komfort díky šíršímu středu úderové plochy

tech_catapult1

Před zatížením – aktivace pružin Catapult effectu
Pružiny Catapult systému jsou umístěny na povrchu rámu rakety, nespojeny s rámem, a jsou předepnuty ve chvíli, kdy je raketa vypletena. Struny aktivujou pružiny.

tech_catapult2

Fáze kontroly míče – fáze dopadu míče
Když míč udeří do strun, pružiny se samy dostanou do tenze. Výsledek je takový, že struny vytvoří větší „kapsu“ a fáze příjmu míče je tak prodloužena. Ovládání míče je tak markantně lepší.

tech_catapult3

Fáze odrazu míče
Ve chvíli, kdy jsou pružiny napnuty na maximální tenzi, začne docházet k jejich návratu do původní polohy se značnou silou, čímž se akceleruje i návrat výpletu do původního stavu. Jako výsledek katapult-efektu se projeví zvýšená akcelerace míče a tím se výrazně zkrátí i fáze odrazu míče od rakety.

tech_catapult4